Εργαζόμενοι

Για το ανθρώπινο δυναμικό της, η εταιρία :

  • Εφαρμόζει και λειτουργεί Σύστημα υγείας και ασφάλειας στην εργασία κατά το πρότυπο OSHAS 18001
  • Συμμορφώνεται με την ισχύουσα εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία 
  • Έχει εξασφαλίσει πρόγραμμα Ομαδικής Ιδιωτικής Ασφάλισης για το προσωπικό της
  • Λειτουργεί Τράπεζα Αίματος και σε συνεργασία με τους Εργαζομένους της

Η Εταιρία μας


Οι Υπηρεσίες μας


Επικοινωνία

Μωραιτίνη 20,
144 52 Μεταμόρφωση
Αθήνα

e: info@fmsfms.gr 
t: 210 28 37 840-4
f: 210 28 37 845


"Άριστες υπηρεσίες που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες κάθε εταιρίας".